Dlaczego „Barka”

Posłuchaj:

Barkę – z młodzieżą śpiewa Jan Paweł II

Wszystkie ważne dla naszej Rodziny sprawy załatwiane są na drodze  ogólnopolskiej „dyskusji” – konkursu. Tak było również w przypadku powstawania Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Organizatorem konkursu na słowa hymnu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. . Jury konkursu wybrało tekst napisany przez Panią Anetę Franke– nauczycielkę Gimnazjum nr 3  im Jana Pawła II w Hrubieszowie.

2007.05.25 na zjeździe w Ulanowie organizatorzy ogłosili werdykt.

Hymn w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu


Słowa hymnu:

1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.