Wybrać logo nie było łatwo !!!

Potrzebne były dwa konkursy.

 

W celu uczczenia 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego i 5-lecia działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II został zorganizowany Jubileuszowy Konkurs Plastyczny na plakat i znaczek III pielgrzymki na Jasną Górę oraz logo Rodziny Szkół. Pomysłodawcą i koordynatorem przebiegu konkursu był pan Zbigniew Gumiński, a organizatorem Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, oraz ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. bp Zygmunt Zimowski. Partnerami organizacji konkursu został Zarząd Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Związek Polskich Artystów Plastyków.

W konkursie wzięło udział 3258 dzieci z 62 szkół z całej Polski, zarówno tych noszących imię Jana Pawła II, jak i takich, które mają innych patronów. Do przeglądu finałowego, po przeprowadzeniu pierwszego etapu na poziomie szkolnym oraz prac komisji drugiego etapu w trzech miastach: Warszawie, Gdańsku i Krakowie, zakwalifikowano łącznie 45 prac. Komisja finału konkursu, który odbywał się w kurii Diecezji Radomskiej, wyłoniła 5 najlepszych prac w każdej kategorii. Gospodarzem finału konkursu był ks. bp Zygmunt Zimowski.

Komisja w składzie: przewodniczący komisji Janusz Popławski – członek Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, Bartłomiej Bargiełowski – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski, Piotr Gaweł – Prezes Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Halina Marciniak – dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu, Barbara Mayer – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 w Krakowie, Maria Jolanta Nawrocka – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 w Warszawie, Grzegorz Polak – redaktor naczelny wydawnictwa „Księga Świętych”, o. Tomasz Zamorski OP – zastępca dyrektora biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” spośród prac nadesłanych przez komisje okręgowe z Gdańska, Warszawy i Krakowa w kategorii logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznała trzy równorzędne wyróżnienia: Aleksandrze Maleszy – PSP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Katarzynie Zaleskiej – PG nr 3 w Gdańsku, Paulinie Dąbrowskiej – PSP w Zarzeczu.

Decyzją jury oceniającego nadesłane prace konkurs na logo Rodziny Szkół nie został rozstrzygnięty.

Drugi Ogólnopolski Konkurs Plastyczny został ogłoszony w styczniu 2005 roku. Tym razem zadaniem uczestników było wykonanie Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Trudu tego mieli się podjąć nauczyciele. Uczniom zaproponowano wykonanie plakatu V pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: „Jan Paweł II Orędownik Prawdy” i znaczka V Pielgrzymki na Jasną Górę pod hasłem: „Jan Paweł II i radość Eucharystii”.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął ordynariusz diecezji zamojsko – lubaczowskiej bp Jan Śrutwa. Organizacją konkursu w imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, zajęło się Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie, przy współpracy Zarządu Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji w Zamościu.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła wystawa prac w Hrubieszowskim Domu Kultury. Nadesłano 118 prac uczniów z propozycją znaczka V pielgrzymki i 166 prac z propozycją plakatu V Pielgrzymki. Logo Rodziny Szkół w swoich pracach zaprezentowało 2 nauczycieli i 24 uczniów.

W konkursie wzięły udział 52 szkoły z różnych regionów Polski.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni 22 lipca 2005 roku przez komisję w składzie:

Przewodniczący: Alfred Przybysz artysta plastyk, grafik, kierownik wydziału oświaty w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Sekretarz: ks. Marek Tworek wikariusz parafii pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie, przedstawiciel diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

Członkowie: Ewa Watras artysta plastyk, specjalista ds. teatru, Hrubieszowski Dom Kultury. Barbara Hapoń artysta plastyk, dekorator wnętrz, nauczyciel Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, Maria Gmyz architekt, plastyk – Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji, Marzanna Bednarczuk wicedyrektor Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie, katecheta.

Wystawa najlepszych prac wyłonionych w konkursie odbyła się na Jasnej Górze, podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w dniu 6 października 2005 r.

W kategorii – Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II wygrali:

1. Mirosława Suchoń – Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach Górnych.

2. Joanna Głowacka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie.

3. Halina Gontarz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.

3. Małgorzata Golec – Zespół Szkół Publicznych w Ciścu.

LOGO Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do pobrania: