Radom, 17 marca 2023 r.

Stanowisko Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w obronie dobrego imienia Patrona

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to ruch społeczny, który działa od 1998 roku. Dzisiaj skupia ona ponad 1000 placówek oświatowych (od przedszkoli po uniwersytety) rozsianych po całej Polsce i poza jej granicami. Kształci się w nich kilkaset tysięcy młodych Polaków. Do Rodziny należą placówki, których społeczności – młodzież, nauczyciele, pracownicy, rodzice – przy akceptacji władz samorządowych z różnych kręgów politycznych i światopoglądowych, świadomie, w zgodzie z obowiązującymi procedurami obrały za patrona Papieża – Polaka. Realizowane przez nie programy wychowawcze powstały w oparciu o Jego naukę, wartości, które uosabiał i dorobek, który pozostawił. Dzięki temu to Karol Wojtyła „prowadzi” szkoły, klasy i pojedynczych uczniów przez życie wtedy, gdy kształtuje się charakter człowieka, obywatela, przyszłej matki i ojca.

Święty Jan Paweł II to jeden z autorytetów, dzięki którym nasze społeczeństwo wzmacniało system wartości budowany przez tysiąclecie chrześcijańskiej historii Polski.

W ostatnich dniach zdecydowanie nasiliła się prowadzona od pewnego czasu kampania oskarżeń wysuwanych pod adresem Karola Wojtyły. W przestrzeni publicznej pojawiły się – przygotowane w oparciu o selektywne źródła i fakty, pozbawione solidnych podstaw – zarzuty, których ewentualna prawdziwość była rzetelnie sprawdzana podczas procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Długofalowe straty spowodowane prowadzoną dzisiaj batalią przeciwko Karolowi Wojtyle mogą być trudne do oszacowania. Działania te wpisują się w brutalnie forsowaną rewolucję społeczno – obyczajową, która prowadzi nasze społeczeństwo ku szkodliwemu konsumpcjonizmowi, odrzuceniu wartości humanistycznych, a także umniejszaniu znaczenia religii w życiu człowieka.

Nie ma na to naszej zgody. Wierzymy w rozsądek i dobrą wolę władz samorządowych, dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów placówek noszących imię Papieża – Polaka w kwestii obrony osoby i dzieła św. Jana Pawła II. Nie odmawiając prawa do wyrażania krytycznych opinii, apelujemy o szacunek do naszego Patrona i wartości, którymi się kierował.

Św. Jan Paweł II to jeden z ostatnich autorytetów, które nam pozostały. Na nim jesteśmy w stanie odbudować to, co już zburzone. Możemy przywrócić solidarność Polaków w niezwykły sposób manifestowaną i przeżywaną w dniach po Jego przejściu do Domu Ojca. To był cudowny czas zjednoczenia i wzajemnej życzliwości, których tak nam dzisiaj brakuje. Symbol jedności w tych dniach – przypięte do ubrań białe kokardki – został upamiętniony w formie gwoździ, które przytwierdzono do drzewców sztandarów szkół z dumą noszących imię Papieża – Polaka.

Coraz mniej tych, którzy pamiętają Jana Pawła II – tych, którzy Go widzieli, słuchali i razem z Nim byli. Świadków Jego świętości.

Do nas należy wypełnianie Testamentu, który pozostawił św. Jan Paweł II, dawanie świadectwa Jego świętości, a także ukazywanie roli, jaką odegrał w naszym życiu.

W imieniu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Jan Rychlicki
Przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Plik do pobrania tutaj

Jeśli któraś z naszych szkół podjęła jakieś przedsięwzięcia związane z zaistniałą przykrą dla nas sytuacją ataku niektórych lewicowych środowisk na naszego Patrona, to zapraszamy do nadsyłania relacji, które zamieścimy na nowej podstronie W obronie dobrego imienia naszego Patrona.