Szanowni Dyrektorzy Szkół im. św. Jana Pawła II
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojej działalności. Nasze wspólne budowanie żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim są niezamożni, zdolni, ambitni, pochodzący z wiosek i niewielkich miast stypendyści przynosi błogosławione owoce. Kościół i nasza Ojczyzna są corocznie wzbogacani kilkuset dobrze wykształconymi i uformowanymi absolwentami Fundacji, wśród których są także liczni absolwenci Waszych Placówek. Dzięki ofiarności rzeszy ludzi dobrej woli to „Dzieło” może istnieć i rozwijać się. W imieniu tysięcy stypendystów i absolwentów, całej  fundacyjnej rodziny, składam podziękowanie Rodzinie Szkół im. św. Jana Pawła II wypowiadając staropolskie i wiele mówiące słowa: „Bóg zapłać!”.
11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod jakże bliskim naszemu duchowemu Założycielowi – św. Janowi Pawłowi II – hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka pieniędzy będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów.
Obecny rok jest wyjątkowy. Zagrożenie epidemią wywołało obawy nie tylko o zdrowie i siły do życia, lecz także zmusiło do nadzwyczajnej troski o wspólnotę narodową, instytucje i firmy. Wiele osób lęka się o utrzymanie miejsca pracy i tym samym martwi się o zapewnienie bytu swojej rodzinie. Dotyczy to także rodzin naszych podopiecznych.
W tej sytuacji bardzo proszę o włączenie się Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II w przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na stypendia. Zbiórkę można zgłosić na stronie www.dzienpapieski.dzielo.pl Zapraszam również wszystkich katechetów do korzystania z przygotowanych specjalnie na ten dzień katechez. Można je pobrać ze strony www.dzielo.pl zakładka: Dzień Papieski 2020.
Zdaję sobie sprawę z ogromnych potrzeb i wyzwań, przed którymi obecnie stoją instytucje. Mimo to ośmielam się prosić o pomoc w zapewnieniu środków na stypendia dla podopiecznych „Dzieła”. To nasza wspólna sprawa! Znając ofiarność i zaangażowanie, na które od lat możemy liczyć, ze strony Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, ową „wyobraźnię miłosierdzia”, już dziś dziękuję za okazaną życzliwość. Wyrażam wdzięczność całej społeczności Waszej Wielkiej Rodziny za zrozumienie i wsparcie, którego nieustannie doświadczamy.
Szczęść Boże!

Ks. Dariusz Kowalczyk

Przewodniczący Zarządu Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

List do pobrania tutaj