.

W lutym 2010 r. na spotkaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z  udziałem J.E. Biskupa Grzegorza Kaszaka, zrodził się pomysł zorganizowania festiwalu – konkursu o tematyce papieskiej. Jego organizacji podjęło się Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kluczach.

Patronat nad Festiwalem objął p Wójt Gminy Klucze – Kazimierz Ścieżko, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Parafia N.M.P. Nieustającej Pomocy w Kluczach.  Nikt z nas jeszcze wtedy nie przypuszczał,  że ustalona data tak ściśle będzie związana z wydarzeniami w Watykanie…

Maj 2011, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach. Cztery dni po Beatyfikacji naszego Patrona, uczniowie należący do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w odpowiedzi na zaproszenie konkursowe, przybywają  aby śpiewem i aktorstwem uczcić ten podniosły czas.  Były to szkoły: SP w Braciejówce, SP w Kluczach,  SP w Sułoszowej,  SP w Zendku, ZS w Sławkowie i Gimnazjum              w Kluczach

110 reprezentantów szkół wraz z 11 opiekunami zmierzyło się w dwóch kategoriach : muzyczne, gdzie prezentowali dwa utwory (o tematyce maryjnej i papieskiej) oraz   w kategorii teatralnej, czyli prezentacji scenicznej ukazującej sylwetkę naszego Patrona. Jury po długiej dyskusji przyznało dwa I m.  w kategorii muzycznej dla:  SP w Sułoszowej i ZS w Sławkowie. oraz I m. w kategorii teatralnej dla SP w Sułoszowej. Szczególne wyróżnienie otrzymali najmłodsi uczestnicy festiwalu z SP w Zenku. Wszystkim pozostałym szkołom przyznano wyróżnienia..

Na zakończenie Festiwalu przybyli szczególni goście.: p. v-ce Wójt Ilona Szczęch,       Z- ca Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. Michał Borda, Proboszcz parafii N.M.P. Nieustającej Pomocy w Kluczach, ks. Andrzej Ciszewski, p. dyr. Tadeusz Łuszczak – inicjator Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, p. Bożena Szymonek – doradca metodyczny ds. religii, oraz dyrektorzy szkół . W swoim przemówieniu, p. v-ce Wójt Ilona Szczęch podziękowała za piękną inicjatywę Festiwalu Twórczości Religijnej życząc wszystkim rozwijania swoich pasji i talentów oraz postępowania na wzór Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II.

Ogromne podziękowania należą się Pani Dyrektor Gimnazjum mgr Elżbiecie Jaworskiej, Pani mgr Magdalenie Nowak – koordynator Festiwalu oraz nauczycielom, którzy współorganizowali Festiwal: p. Lidii Piłce, p. Renacie Zawisz, p. Ewie Molendzie,  p. Aleksandrze Rutkowskiej, p. Pawłowi Feledykowi i p. Sławomirowi Klocowi.

Po uroczystym zakończeniu Festiwalu, odbyło się spotkanie  dyrektorów i przedstawicieli Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, gdzie w miłej atmosferze pracowano nad projektem harmonogramu  wspólnych zamierzeń i spotkań w  nowym  roku szkolnym.

Do zobaczenia za rok.