image

Wpisy oznaczone ‘konkurs’

Serdecznie zapraszamy uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Rodziny Szkół Jana Pawła II w całej Polsce do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Ojcu Świętym  „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II – VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i inne szczegóły znajdziesz tutaj.

Tegoroczna pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się 9 października. Sprawdzoną formą przygotowania do pielgrzymki jest konkurs na znaczek pielgrzymkowy. Organizatorem tegorocznego Konkursu Plastycznego na Znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II-Świętymi bądźcie” jest Zespół Szkół w Wysokiem  k/Lichenia. Podstawowe warunki uczestnictwa w Konkursie (terminarz oraz wymogi techniczne) nie ulegną zmianie. Organizatorzy przekażą pełny tekst regulaminu po otrzymaniu wiążących odpowiedzi na ich prośby o patronat, udział w pracach jury oraz sposoring. Całe przedsięwzięcie ze strony organizatorów jest koordynowane przez Andrzeja Nowaka (członek Rady Społecznej) oraz Elzbietę Bryl (dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem).

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu zapraszają do udziału w konkursie. II Ogólnopolski konkurs plastyczno-poetycki szczegóły

W związku ze zbliżającą się kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II pragnie uczcić tę niezwykle doniosłą chwilę, przygotowując dar szczególny: album poetycki, w którym zostaną zebrane wizerunki polskich Madonn oraz poezja maryjna klasyków i młodych twórców. Dla tych ostatnich rozpisaliśmy konkurs, którego regulamin pozwalamy sobie przesłać Państwu, dołączając gorącą prośbę o rozpropagowanie go wśród uczniów.

Naszą ideą  jest, aby młodzi ludzie – szczególnie ukochani przez naszego Papieża – mogli w formie poetyckiej przedstawić swoje myśli i uczucia do Ojca Świętego i tej, której On zawierzył całe swoje życie, kapłaństwo i pontyfikat – Matce Najświętszej. Przesłane utwory zostaną ocenione przez jury konkursu, a wybrane znajdą się we wspomnianej wyżej publikacji. Bardzo liczymy na Państwa przychylność i zaangażowanie w naszą inicjatywę, która miejmy nadzieję pozwoli młodzieży zaangażować się w niezwykłą chwilę wyniesienia do chwały ołtarzy błogosławionego Jana Pawła II, ale także wydobędzie młode talenty poetyckie.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Ewa Bednarkiewicz
Prezes Towarzystwa Przyjaciół  
Fundacji Jana Pawła II


.

W lutym 2010 r. na spotkaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z  udziałem J.E. Biskupa Grzegorza Kaszaka, zrodził się pomysł zorganizowania festiwalu – konkursu o tematyce papieskiej. Jego organizacji podjęło się Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kluczach.

Patronat nad Festiwalem objął p Wójt Gminy Klucze – Kazimierz Ścieżko, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Parafia N.M.P. Nieustającej Pomocy w Kluczach.  Nikt z nas jeszcze wtedy nie przypuszczał,  że ustalona data tak ściśle będzie związana z wydarzeniami w Watykanie…

Czytaj dalej »