Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu zapraszają do udziału w konkursie. II Ogólnopolski konkurs plastyczno-poetycki szczegóły