W oczekiwaniu na Boże Narodzenie 2021…

            Już po raz kolejny (z pandemiczną przerwą 2020 roku) w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II na Targówku w Warszawie, w dniu 19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół JP2.
Spotkania adwentowe w Warszawie odbywają się w celu podsumowania corocznej pielgrzymki uczniów naszych szkół na Jasną Górę. Jak zwykle omawiana była działalność Rady w poprzednim roku, zaplanowano też działania na 2022 rok, w tym organizacja zjazdu dyrektorów szkół noszących imię Naszego Wielkiego Polaka.
Podjęto również decyzję o dalszym wsparciu finansowym Szkoły JP2 w Togo.
Jednak najważniejszą częścią tego spotkania było odczytanie listu Przewodniczącej Społecznej Rady Rodziny szkół Jana Pawła II  Haliny Marciniak. Wiele lat temu, podjęła się realizacji pomysłu Małgorzaty i Zbigniewa Gumińskich – odnalezienia innych szkół noszących imię Jana Pawła II i zorganizowania wspólnego uczestnictwa w Pielgrzymce Papieża Jana Pawła II do Polski. To działanie zaowocowało corocznymi Zjazdami Szkół Rodziny JP2, pielgrzymkami uczniów na Jasną Górę i wieloma inicjatywami plastycznymi i sportowymi a także powołaniem Społecznej Rady Rodziny Szkół – grona dyrektorów, którzy organizowali zjazdy. W czasie spotkania opłatkowego w Radomiu z biskupem Janem Chrapkiem, oficjalnie powierzono Halinie Marciniak funkcję przewodniczącej Rady i koordynatora wspólnych działań szkół należących do Rodziny.
Halina w ciepłych słowach zwróciła się do Rady z prośbą o zwolnienie z funkcji, ponieważ kłopoty zdrowotne nie pozwalają Jej wypełniać obowiązków.

Od początku siedzibą Społecznej Rady był Zespół Szkół Integracyjnych nr 14 w Radomiu, którego dyrektorem była Halina Marciniak. Duchową opiekę sprawował biskup radomski – w kolejności: bp Jan Chrapek, abp Z. Zimowski, bp Henryk Tomasik i obecnie bp Marek Solarczyk.
Zebrani ze zrozumieniem przyjęli decyzję Haliny pozostawiając Jej funkcję Honorowej Przewodniczącej Społecznej Rady. Wyraziliśmy gorące podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz już ponad 1000 szkół papieskich, nie tylko w Polsce.
Równocześnie, zgromadzeni członkowie SR zaproponowali koordynowanie prac Rady i Rodziny Szkół JP2 obecnemu dyrektorowi Zespołu Szkół Integracyjnych nr 14 w Radomiu, Janowi Rychlickiemu.
Janek, z powodzeniem kontynuuje działania Haliny, przez ostatnie lata aktywnie współpracował przy organizacji wszystkich przedsięwzięć Rady. Zebrani uznali wysokie kwalifikacje Dyrektora, dobrą organizację pracy oraz wewnętrzne ciepło w kontaktach z ludźmi.
Informujemy zatem, że od dnia 19 listopada 2021r. Jan Rychlicki przejął funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

Ewa Smoleń

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II na Targówku w Warszawie