O godzinie 11.00 mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych szkół, odprawioną pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół Ks. Bp. Zygmunta Zimowskiego (służba liturgiczna ołtarza – Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły w Radomiu, czytania i psalm – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu, modlitwa wiernych – Zespół Szkół nr 1im. Jana Pawła II we Władysławowie, procesja z darami – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu) rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 10 rocznicy powstania naszej Rodziny. Bezpośrednio po mszy świętej został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie). Po odczytaniu listu do Ojca Świętego Benedykta XVI (Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach), Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II poświęcił pamiątkowe różańce.

O godzinie 14.00 – w Auli Jana Pawła II odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół. Podczas spotkania głos zabrali:

  • pani Halina Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, przewodnicząca Społecznej Rady RS im. JP2,
  • Duszpasterz Rodziny Szkół Ks. Bp Zygmunt Zimowski,
  • Ks. Dariusz Kowalczyk zastępca przewodniczącego Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat VIII Pielgrzymki RS pod hasłem „Jan Paweł II – Wychowawca młodych” oraz omówienie prezentacji z okazji jubileuszu 10 lecia naszej działalności.

Na zakończenie zostały przekazane informacje Społecznej Rady Rodziny Szkół:

  • Tworzenie Diecezjalnych Struktur RS im. JP2 – Grzegorz Gorczowski sekretarz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
  • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w świecie – Hanka Gałązka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży,
  • IV edycja konkursu Wiedzy o Patronie – Gabriela Laufer dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach
  • VIII Dzień Papieski w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II – Zbigniew Gumiński – członek społecznej Rady Rodziny RS przedstawiciel RS w OKO DP.
  • Zaproszenie na XXII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – Beta Popielarz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu.
  • Aktualizacja danych na stronie internetowej – Andrzej Ślósarz dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach

W tym roku Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, do której należą wszystkie szkoły noszące imię Sługi Bożego Jana Pawła II – zarówno te w Polsce jak i spoza jej granic – obchodzi jubileusz 10 lecia swojej działalności.

Z tej okazji wszyscy pielgrzymi otrzymali pamiątkowe znaczki i różańce, a każda szkoła jubileuszową mapę Polski z zaznaczonymi placówkami należącymi do naszego ruchu oraz płytę z prezentacją dorobku naszej Rodziny.

Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II podjęła decyzję o rozesłaniu płyty do wszystkich szkół noszących imię Jana Pawła II zarówno w Polsce oraz poza jej granicami.

W imieniu Duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego oraz Społecznej Rady zachęcam do obejrzenia prezentacji, która została przygotowana również z myślą o wykorzystaniu jej na lekcjach wychowawczych lub religii.

Mam nadzieję, że prezentacja przyczyni się do podejmowania kolejnych inicjatyw realizowanych przez naszą Rodzinę.

Wszystkim pielgrzymom serdecznie dziękujemy za przybycie. A Ojcom Paulinom, na czele z Podprzeorem O. Sebastianem Mateckim, składamy nasze gorące Bóg Zapłać za wspaniałe przyjęcie i okazywaną Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II sympatię i ogromna życzliwość.

Do zobaczenia za rok.

Zbigniew GUMIŃSKI
koordynator organizacji pielgrzymki