Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca dnia 25 listopada 2013 roku na Jasnej Górze, zleciła Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz „Stowarzyszeniu Absolwentów Dzieło” przeprowadzenie ogólnopolskiego wydarzenia w ramach przygotowania do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasłem wydarzenia będzie „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia”.

30 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Kard. Stanisława Dziwisza i transmitowanej przez TVP 1 oraz TVP Polonia, delegacje młodzieży reprezentujące wszystkie diecezje w Polsce odbiorą lampiony z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II, w dn. 16 grudnia 2003 roku, jako symbolem Iskry Bożego Miłosierdzia. „Iskrę” odbiorą również przedstawiciele Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Będzie nam ona towarzyszyła podczas peregrynacji relikwii Jana Pawła II po naszych parafiach będąc wyrazem symbolicznej – duchowej z Nim łączności.

Jednym z istotnych duchowych punktów przygotowania do kanonizacji będzie zbieranie podziękowań, próśb i postanowień związanych z kultem Jana Pawła II. Wiele osób kieruje do Boga swoje modlitwy za Jego pośrednictwem. Chcemy je wszystkie zebrać w formie księgi (będzie to możliwe dzięki technice mikrodruku), oraz przekazać w czasie Mszy Świętej Kanonizacyjnej w Watykanie, jako duchowy dar Polaków. Dodatkowo podobne księgi zostaną złożone w muzeum w Wadowicach, Częstochowie i w Warszawie w Centrum Opatrzności Bożej. Postanowienia, podziękowania i prośby każdy może złożyć drogą elektroniczną na formularzu zamieszczonym na stronie www.iskramilosierdzia.pl lub poprzez sms na numer 70 040 (koszt 0,61 zł z VAT), bądź tradycyjną pocztą na adres Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. Fundacja następnie zbierze wszystkie intencje i po ich uprzednim uporządkowaniu oraz opracowaniu przekaże do druku. Sądzimy, że księga będzie również niezwykle cennym świadectwem historycznym związanym z duchowością narodu Polskiego w kontekście kanonizacji największego z Polaków.