26 stycznia 2024 r. w siedzibie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na zaproszenie skierowane do wszystkich członków Rady, odpowiedziało 12 osób, które przybyły do Radomia.
Zgodnie z Regulaminem działania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – przyjętym 16 czerwca 2023 r. na XXIII Ogólnopolskim Zjeździe RSimJP2 w Zręcinie – uczestnicy spotkania wybrali Zarząd Społecznej Rady. W jego skład weszli:
Jan Rychlicki
Przewodniczący Zarządu i Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu,
Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska
Zastępca Przewodniczącego  Zarządu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Warszawie,
Grzegorz Gorczowski
Sekretarz Zarządu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, sekretarz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
Robert Wadycki
Członek Zarządu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie,
Tomasz Wietecha
Członek Zarządu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.  św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe 25 lat działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Następnie sformułowano najważniejsze cele i zadania do realizacji:
– podjęto zobowiązanie kontynuacji współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia w ramach kolejnego Dnia Papieskiego;
– zdecydowano o dalszym wspieraniu dzieci ze szkoły w Welou,
– postanowiono wznowić Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Patronie (w formule online lub innej) oraz prezentować na stronie internetowej przykłady dobrych praktyk promujących życie i nauczanie św. Jana Pawła II przez szkoły należące do naszej Rodziny,
– omówiono sprawy bieżące oraz organizacyjne związane z Ogólnopolską Pielgrzymką Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

Szczegółowy protokół spotkania znajduje się w siedzibie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.