25 maja 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Jadownikach powołana przez Organizatora, profesjonalna komisja konkursowa, złożona z artystów plastyków, biorąc pod uwagę wymagania regulaminowe, zgodność przedstawionych treści z tematem, walory artystyczne i celność w ujęciu tematu, dokonała oceny 51 prac nadesłanych na konkurs.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

Wyniki konkursu na znaczek pielgrzymkowy

Poniżej przedstawiamy dokumentację zdjęciową.

Organizatorzy przygotowali wystawę pokonkursową