sdr

Ksiądz Łukasz Kobielus przesłał do nas listy i zdjęcia uczniów z Welou, którzy korzystają ze stypendiów ufundowanych przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

listy od dzieci

Listy od dzieci skan
Listy uczniów z Togo – Don Bosco – tłumaczenie

Nasza wielkopostna kwesta na dożywianie dzieci uczących się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Welou w tym roku będzie przeprowadzona. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników szkół z RS im. JP2 do włączenia się. Komunikat w tej sprawie ukaże się oczywiście na naszej stronie.

A tak to się zaczęło…
W grudniu 2010 r, na spotkaniu opłatkowym w Radomiu, Społeczna Rada podjęła decyzję o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich w celu sfinansowania budowy szkoły noszącej imię Jana Pawła II w Togo. Realizując to przedsięwzięcie,  chcieliśmy pozostawić widoczny znak naszej wdzięczności za wspaniały pontyfikat Jana Pawła II oraz pamiątkę Jego beatyfikacji. Jak przebiegały kolejne działania w ramach tego projektu zobacz tutaj i na kolejnych stronach.