Zapraszamy  wszystkie szkoły podstawowe noszące imię Jana Pawła II do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Totus Tuus Maryjo”, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 37 w Częstochowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II z okazji 100-ej rocznicy urodzin.

Do pobrania:
warunki konkursu)
załącznik