Regulamin konkursu Pielgrzymi szlak JP II - V Pielgrzymka Ojca Św. do Ojczyzny