Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 oczekujemy na wielkie święto, jakim będzie kanonizacja naszego Patrona.

Pamiątką tak niezwykłego wydarzenia będzie publikacja: Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona.

Album ten będzie kontynuacją pierwszej części, która ukazała się w roku 2006: Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicą przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Wydrukowana
w najlepszej jakości poligraficznej 516 stronicowa publikacja – znalazła swoje miejsce w bibliotekach szkolnych oraz w ponad stu bibliotekach o randze narodowych w Polsce i na całym świecie. Zawiera informacje o 551 polskich szkołach oraz 16 spoza granic naszej Ojczyzny. Jest doskonałym obrazem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dokumentując jej działalność od powstania do 2006 r.

Wydanie drugiej części kompendium wiedzy o Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, wymagającym zaangażowania wielu osób, które zechcą poświęcić swój czas potrzebny do opisania poszczególnych części wydawnictwa.

Publikacja zawierać będzie:

– wstęp,

– wykaz wszystkich szkół zamieszczonych w pierwszym albumie,

– opis przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez naszą Rodzinę,

– informacje o działalności naszych struktur diecezjalnych,

– główną część – szczegółowe informacje o szkołach, które nie zostały opisane w poprzednim wydaniu,

– suplement – szkoły, które przyjmą imię Jana Pawła II w roku 2014 oraz już istniejące, które zostaną zarejestrowane na naszej stronie internetowej po 1 grudnia 2013 roku,

– indeksy:  szkoły w województwach, w diecezjach, wg daty nadania imienia,

– statystyki – wykresy graficzne.

Publikacja będzie ilustrowana zdjęciami sztandarów szkół. Autorem zdjęć jest pan Zdzisław Słomski, który fotografował sztandary podczas naszych pielgrzymek na Jasną Górę.

Ponieważ publikacja  trafi do bibliotek narodowych na całym świecie wszystkie teksty mają być dostarczone po polsku i przetłumaczone na język angielski.

Planowany termin druku – kwiecień 20014 r.

Aby dotrzymać wyznaczonego terminu prace trzeba rozpocząć natychmiast. Publikacja będzie powstawała wg następującego planu:

– rozesłanie informacji do szkół (niniejsza wiadomość rozpoczyna ten etap),

– określenie objętości publikacji, przyjmowanie wstępnych zamówień w celu określenia nakładu,
a co za tym idzie ceny produkcji,

– zbieranie materiałów od poszczególnych szkół,

– łamanie tekstów  i skład poszczególnych stron,

– przygotowanie materiałów do korekty,

– rozesłanie gotowych stron do autorów i korekta,

– naniesienie poprawek po korekcie,

– zatwierdzanie do druku,

– skład całości,

– druk.

Większość etapów produkcji będzie realizowana drogą mailową, po to by obniżyć koszty.

Tyle informacji ogólnych, które otrzymają wszystkie szkoły.

 

Kolejne szczegółowe informacje będą kierowane do poszczególnych szkół z adresu:

[email protected]

 

Już dzisiaj zapowiadam kolejny list w którym otrzymacie Państwo informacje o warunkach udziału Państwa placówki w publikacji.

 

Na zakończenie pragnę wskazać główny cel realizacji tego przedsięwzięcia.

Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię.

To słowa śp. bpa Jana Chrapka, pierwszego duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Obecnie Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to 1231 szkół w Polsce oraz ponad 20 za granicą. W tym roku minęło piętnaście lat naszej działalności. To niezwykły czas, który mamy obowiązek zapisać
i udokumentować. Publikacja jako dokument pisany przez poszczególnych dyrektorów szkół będzie świadectwem Państwa codziennej działalności. Nikt za Was tego nie zrobi. A  co będzie jutro? Jak wyglądać będzie polska szkoła za 10, 25, 50 czy 100 lat? Nie wszystko zależy od nas. Piętnaście szkół, które nosiły imię Jana Pawła II  zostało  ZLIKWIDOWANYCH na skutek różnych czynników, głównie związanych z wprowadzanymi zmianami w resorcie oświaty. Co będzie dalej? Nikt nie wie.

Kanonizacja Jana Pawła II wymaga od nas pokazania światu naszej Ojczyzny w perspektywie autorytetów i zasad moralnych, jakimi się kierujemy. Najlepszym świadectwem jest działanie tak wielu szkół, których celem jest wychowywanie kolejnych pokoleń w oparciu o osobę i naukę Jana Pawła II, tego kawałka nieba na ziemi, z którym wielu z nas miało szczęście iść przez życie.

       Zapraszam wszystkich do podjęcia współpracy przy redagowaniu publikacji.

To od nas wszystkich i każdego z osobna zależy, jak będzie wyglądał ten niezwykły dokument, będący dla przyszłych pokoleń świadectwem naszego dziś.

Jestem przekonany, że nam się uda.

Na zakończenie przypominam słowa Karola Wojtyły z utworu „Myśl jest przestrzenią dziwną”.

Jeśli zaś nasze dni wypełniają uczynki zwyczajne,
W których ciągle samo wnętrze czynu niedostępny przesłania gest,
To jednak mamy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie,
A zostanie w uczynkach naszych tylko to, co naprawdę jest. 

Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem

Zbyszek Gumiński

Będzie to już druga z kolei publikacja opowiadająca o naszej Rodzinie.

Pierwsza to Informator pt: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II”została wydana staraniem: Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz dzięki zaangażowaniu Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.