bloniaW dniach 12 – 13 października odbyła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Blisko 20 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów reprezentujących około 460 placówek wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo.

XVI Pielgrzymka rozpoczęła się wieczorem 12 października Drogą Krzyżową przygotowaną przez uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Orzechowcach. O godzinie 21.00 w Kaplicy Matki Boskiej pielgrzymi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim głoszonym przez ks. bp. Henryka Tomasika.

msza-swKulminacyjnym momentem pielgrzymki była uroczysta msza święta 13 października o godz. 11.00. Krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik przypomniał w homilii wezwanie polskiego papieża, aby szczególnym wyznaniem wiary było miłosierdzie. images

„Prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. A Ojciec św. Franciszek, podczas pięknego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, prosił o to, aby każdy z nas żył uczynkami miłosierdzia. Ojciec Święty mówił: miłosierdzie ma młode oblicze”.

Biskup Tomasik podkreślił również, że  „(…) ten rok przeżywamy w duchu refleksji nad tym wymiarem nauczania ojca świętego Jana Pawła II. Dzień Papieski jest zachętą do tego, aby być świadkiem miłosierdzia, czyli kimś, kto czyni tak, jak Pan Jezus nas nauczał i czego Pan Jezus oczekuje. Tu, na Jasnej Górze, prosimy Matkę Najświętszą o pomoc, aby żyć tak, jak Maryja (…), aby naśladować Pana Jezusa przez nasze czyny dobroci. To jest nasze wielkie zadanie”.

list-do-ojca-swietego-franciszkaPo eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także poświęcono pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie”. Oprawę muzyczną mszy św. przygotowali uczniowie progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Podczas mszy św. na Wałach otaczających Jasnogórskie Sanktuarium wystawiono blisko 370 szkolnych pocztów sztandarowych.

list-prezydenta-rp-001List do pielgrzymów wystosował prezydent Andrzej Duda. Słowa prezydenta skierowane zostały odczytane przez kapelana głowy państwa, ks. Marcina Janochę:

„Uważam za niezwykle ważne, że polscy pedagodzy w kraju i na obczyźnie dbają o przekazywanie następnym pokoleniom zasad, które głosił papież Polak, a w których wzrastali nasi przodkowie. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy kultywują to wielkie i dobre dzieło, jestem bowiem przekonany, że procesowi edukacji sprzyja jednoczesna formacja duchowa” – napisał Andrzej Duda.

„Przez wieki młodzi Polacy uczyli się w szkołach parafialnych i zakonnych, a także na uczelniach katolickich; i także teraz nie brak w naszym kraju placówek, zarówno kościelnych, jak świeckich, które w swojej pracy odwołują się do tego kanonu wartości, wśród nich zaś ważne miejsce zajmuje cała wielka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Chcę dzisiaj z serca życzyć, (…) aby podejmowane wysiłki nadal przynosiły dobre owoce. Niechaj w szkołach noszących imię papieża Polaka wzrastają kolejne roczniki młodych ludzi, idących przez życie wierni zasadom jego przesłania”.

Prezydent wyraził radość, że „papieski patronat jednoczy Polaków i Polonię wokół najwyższych wartości patriotycznych i religijnych, które są fundamentem tożsamości naszej wspólnoty narodowej”, wskazując na „stałą i zawsze aktualną łączność pomiędzy wychowaniem i kształceniem polskich dzieci i młodzieży, a uniwersalnym przesłaniem ewangelicznym i wspaniałym osobistym świadectwem, które pozostawił nam św. Jan Paweł II”.

Wypowiedzi uczniów pielgrzymujących w tym roku do Najświętszej Matki dają świadectwo wiary, do którego zachęcał ich wielki Patron.images

„Dla mnie Jan Paweł II to wzór do naśladowania w tym, że był tak oddany Panu Jezusowi. Myślę, że odkąd rozpocząłem naukę w szkole imienia Jana Pawła II jest to osoba, która prowadzi mnie przez całe życie pomaga rozwiązywać problemy. Dla mnie to po prostu przyjaciel, nauczyciel” – mówili młodzi pielgrzymi.

Nie zabrakło także pozdrowień dla Papieża Franciszka: „Zgodnie z tym co mówiłeś nam w czasie Światowych Dni Młodzieży, nie chcemy wygodnie siedzieć na kanapach i nie angażując się sercem oglądać chłodnym okiem to, co się dzieje w świecie. Chcemy razem z tobą iść za Panem Jezusem, dzieląc się z innymi naszą wiarą i wszystkim, co mamy”.

Serdeczną atmosferę oraz sprawną obsługę biura pielgrzymkowego zapewnili organizatorzy pielgrzymki: licznie reprezentowany Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu oraz przedstawicielki Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Dyrektorzy tych dwóch placówek, Maria Jolanta Nawrocka – Rolewska i Jan Rychlicki głęboko rozumieją znaczenie jakie wiąże się z testamentem pozostawionym przez ich Patrona.images

„W tej chwili przychodzą roczniki do szkół (…), które Jana Pawła II znają tylko ze wspomnień, z opowiadań rodziców, dziadków i swoich nauczycieli. I jeżeli pokazujemy każdego dnia, że należy podać dłoń koledze, że warto się uśmiechać, to jest to wsparcie, które zostawił nam Jan Paweł II. I wchodząc do naszych szkół czuje się tę atmosferę, takiej inności polegającej na chęci robienia czegoś dobrego (…)”.

             Coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II jest jedną z największych jasnogórskich pielgrzymek. W tym roku za pośrednictwem Internetu, na stronie: TK Niedziela TV oraz w serwisie internetowym You Tube można obejrzeć przygotowaną przez dziennikarzy Niedzieli filmrelację z tego wydarzenia.

Osiemnaście lat temu, 20 listopada 1998 r. w niewielkiej radomskiej placówce oświatowej, jaką była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 41, odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli szkół, których patronem jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Można by sądzić, że o miejscu tego spotkania zadecydował przypadek. Jednak od początku zamysłem, który doprowadził do powstania PSP Nr 41, było stworzenie placówki opiekującej się i wychowującej uczniów niepełnosprawnych, ale nie w izolowanym środowisku lecz w pełnej integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Taka szkoła nie mogła wybrać na patrona innego człowieka, niż ten, który umiłował chorych, cierpiących i skrzywdzonych, Jana Pawła II. I tak w PSP Nr 41 w Radomiu (obecnie Zespół Szkół Integracyjnych) dwudziestu przedstawicieli reprezentujących 15 placówek, którym patronem był Papież Polak, zapoczątkowało powstanie społeczności szkolnych nazwanych maryjo-witamy-cieRodziną Szkół im. Jana Pawła II. Inicjator powstania Rodziny, Zbigniew Gumiński, od lat związany z Zespołem Szkół Integracyjnych, do dziś bardzo aktywnie uczestniczy w jej życiu i funkcjonowaniu, stanowiąc główną siłę sprawczą podczas organizacji corocznej pielgrzymki społeczności na Jasną Górę. Prowadzi też internetową stronę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz podejmuje działania na rzecz rozpowszechniania sensu istnienia wspólnoty dla realizacji myśli jej Patrona. W trakcie pielgrzymki podkreślił znaczenie, jakie odgrywa to niezwykłe coroczne październikowe spotkanie w kształtowaniu nowych pokoleń Polaków: „Już po raz 16 przyjeżdżamy tu, do Matki Boskiej Królowej Polski na Jasną Górę. Oczywiście śladami Jana Pawła II, bo to on nas tutaj prowadził. (…) będziemy dziękować Matce Bożej za to, że możemy mieć takiego patrona i będziemy prosić za Jej wstawiennictwem dobrego Pana Boga o to, żeby nam pomagał w wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków w duchu nauczania i w oparciu o to, co pozostawił nam po sobie Jan Paweł II”

Zbigniew Gumiński od lat jest również przedstawicielem Rady Rodziny Szkół im. JPII do współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia. Uczniowie i nauczyciele ze szkół należących do Rodziny, każdego roku, bardzo intensywnie włączają się w kwestę pozwalającą na ufundowanie stypendiów dla na-bloniachuzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk. Z. Gumiński podkreślił ścisłą współpracę między wspólnotą jaką stanowi Rodzina a Fundacją DNT – corocznym organizatorem Dnia Papieskiego: „Nasze motto tegoroczne to jest odpowiednik hasła Dnia Papieskiego, czyli „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami
Miłosierdzia”. Chcę powiedzieć, że wyrazem naszego zaangażowania w to hasło jest przede wszystkim pamiątka, którą chcemy pozostawić, czyli wsparcie
rodziny uchodźców z Kazachstanu, a także przekażemy środki finansowe, które pozostaną po pielgrzymce na  Hospicjum Dziecięce na Podkarpaciu”.

Październik to zwykle kolorowy początek jesieni. Niestety tegoroczna aura nie rozpieściła pielgrzymów zgromadzonych u stóp Jasnogórskiej Pani, było bowiem zimno i pochmurnie. Akcent o wiele bardziej barwny, niż najpiękniejsza polska jesień, stanowiło jednak tysiące pątników modlących się pod Jasnogórskimi Wałami. Na ustach młodych pielgrzymów ukochana przez Ojca Świętego „Barka”. Rozmodleni, rozśpiewani, radośni. Każdy z intencją w sercu związaną z rodziną, pracą, nauką, zdrowiem swoim i najbliższych, prośbą o pomoc w realizacji życiowych planów. Sprawy drobne i z pozoru mało istotne, ale również te wielkie, jak prośba o pokój i bezpieczeństwo współczesnego świata. W sercu każdego pielgrzyma gościła nadzieja, że od Najświętszej Matki uzyska wsparcie dla swoich zamysłów, planów, nadziei.

Ponad 1,3 tysiąca placówek oświatowych w Polsce i na świecie, których patronem jest Papież Polak to rzesze uczniów, którym spotkania, takie jak zakończona właśnie pielgrzymka, nakładają zobowiązania do realizowania w życiu nauczania Jana Pawła II. Dzięki corocznym spotkaniom na Jasnej Górze młodzi ludzie wypełniają je codziennie, nie z obowiązku, ale z głęboko rozumianej potrzeby dzielenia się z innymi tym, co sami otrzymali.

jg_2016_poczty-sztandarowe„To jest niezwykłe miejsce, a ta nasza pielgrzymka ma taką fajną rolę, że przyciąga na Jasną Górę te osoby, które są związane z Janem Pawłem II. (…) Jan Paweł II wskazywał nam Jasną Górę jako to miejsce w którym powinniśmy być, powinniśmy się spotykać” – powiedział Zbigniew Gumiński.

Odjeżdżając do odległych miejsc rozrzuconych w całej Polsce, pielgrzymi żegnali się z przekonaniem mocnego zakorzenienia w wierze, pozwalającej dokonywać w życiu właściwych wyborów.

 

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas i Przenajświętszej Matce za opiekę. Obiecujemy wrócić za rok!

 

Autor: Agnieszka Majda – Staniszewska