Apel Jasnogórski 7 października 2020 r. poprowadził przyjaciel Rodziny Szkół – ojciec Sebastian Matecki. Wraz z nim rozważania przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej odczytała Małgorzata Gumińska, osoba, bez której nie byłoby Rodziny Szkół i pielgrzymek. To ona wraz z mężem Zbigniewem zapoczątkowała ten ruch, który od 20 lat skupia młodych ludzi i ich opiekunów pod szyldem Jana Pawła II.

Główne uroczystości pielgrzymkowe miały miejsce kolejnego dnia, w czwartek.

8 października 2020 r. na błoniach jasnogórskiego sanktuarium spotkało się 75 szkół noszących imię Jana Pawła II. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „TOTUS TUUS” połączyło 950 pielgrzymów z całej Polski. Towarzyszyły nam 54 poczty sztandarowe. – Świętujemy kilka rocznic. Przede wszystkim 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II, ale także 100. rocznicę Cudu nad Wisłą. W ślad za naszymi patronami chcemy dziś powtórzyć hasło: „Totus Tuus” – powiedział Zbigniew Gumiński, pomysłodawca i współzałożyciel Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Setne urodziny Papieża – Polaka w Rodzinie Szkół stały się impulsem do różnorodnego upamiętniania postaci, nauczania i dziedzictwa Jana Pawła II. Przez cały rok cała społeczność włącza się w liczne inicjatywy, wśród których jest m.in. „Dar na 100”. O akcji mówi Jan Rychlicki, dyrektor szkoły w Radomiu.

Przed mszą wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem w klimat Maryjny wprowadziła nas grupa muzyczna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. Wraz z nimi zaśpiewaliśmy pieśni „Tobie, Ojcze Święty”, „Pozdrawiam Ciebie, Matko” i „Czarną Madonnę”. Tak duchowo przygotowani mogliśmy wziąć udział w mszy świętej.

Słowa powitania przed mszą wygłosił do nas ojciec Sebastian Matecki. Przypomniał o tym, że Nasz Papież Jan Paweł II jest tu z nami.

Mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczyli ks. biskup Antoni Długosz oraz kapelan p. Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej, ks. Zbigniew Kras. Duchowo wspierał nas duszpasterz Rodziny Szkół – ks. biskup Henryk Tomasik, który z uwagi na stan zdrowia nie mógł przybyć osobiście. Towarzyszyli im również katecheci i księża z parafii mieszczących szkoły im. Jana Pawła II.

Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim jest dla nas św. Jan Paweł II oraz modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i Papieża Franciszka. Prosiliśmy o łaski potrzebne do wychowywania kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę, Kościół i świat.

Ks. biskup Antoni Długosz wygłosił dla nas piękną homilię. Wspominał w niej najważniejsze fakty dotyczące patrona pielgrzymki – Jana Pawła II. Przypomniał czas wyboru Karola Wojtyły na 264 papieża. Zwrócił uwagę na ciężkie, trudne chwile w Jego życiu – wczesne sieroctwo, utratę rodzeństwa, potem pracę w kamieniołomie. Jednak to nie przeszkodziło mu w zostaniu księdzem, prowadzeniu zajęć na uczelniach, otrzymaniu tytułu profesorskiego. Przytaczał wiele słów Jana Pawła II, mówiących o człowieczeństwie, o życiu z Chrystusem, o tym, że Kościół w związku z człowiekiem ma wiele obowiązków, począwszy od narodzin po godną śmierć.

W trakcie mszy zostały poświęcone pamiątkowe różańce. Uczniowie Zespołu Szkół w Poddębicach odczytali Akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

Na zakończenie mszy ks. Zbigniew Kras odczytał list prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Podkreślono w nim prawdę i patriotyzm jako podstawowe fundamenty zarówno Kościoła, jak i Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wskazał, że tegoroczna szczególnie uroczysta pielgrzymka na Jasną Górę umocni więzy łączące jej członków, będzie źródłem inspiracji, pokrzepienia i nadziei w obliczu wyzwań, które stoją przed naszymi rodzinami i szkołami.

Jak co roku pielgrzymi wysyłają swoją relację do Papieża Franciszka. Treść telegramu przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach. Znalazły się w nim słowa, że pandemia koronawirusa pokazała nam, jak kruchy i nieprzewidywalny jest los człowieka. Przypomniano, iż obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły miały miejsce w odmiennych warunkach. Doświadczyliśmy ograniczenia w różnych dziedzinach naszego życia. Padło pytanie: czy wspólnota w Chrystusie pomoże nam dalej być zjednoczonym? Poproszono, by Papież Franciszek był z nami wśród miraży tego trudnego czasu.

List został podpisany przez duszpasterza Rodziny Szkół – biskupa radomskiego Henryka Tomasika, dyrektora PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu p. Jana Rychlickiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach p. Tomasza Wietechę.

W tym roku nie było spotkania przedstawicieli szkół w auli Jana Pawła II. Dlatego nagrodę dla laureatki konkursu na znaczek pielgrzymkowy, Zosi Budnickiej uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie Ksiądz biskup Antoni Długosz i organizator konkursu Pani Nina Kitlińska wręczyli bezpośrednio przed zakończeniem mszy świętej.  Mszę zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni „Barka” połączonej z hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Słowa „My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać” były w tym roku bardzo wymowne.

Grupa śpiewająca pożegnała nas pieśnią „Biały pielgrzym”. „Trafił Duch do naszych serc”, „do Światła otworzyłeś drzwi”, „stał się cud – zniknął lęk” – z tymi słowami zostaliśmy z nadzieją, że kolejne lata nie zmniejszą naszego przywiązania do Jana Pawła II. Że to człowiek – papież, który będzie miał zawsze wielki wpływ na nasze życie.

Dodatkowo dla rozchodzących się pielgrzymów zaśpiewano „Życzenia do Jana Pawła II”. Z hasłem „Naszych szkół Rodziny słysz wołanie” wracamy do domów i szkół, mając wiarę, że będziemy jak Rodzina Szkół im. Jana Pawła II czuć opiekę naszego Patrona.

Chcemy podziękować:

– za jak zwykle rodzinną atmosferę i ogromną życzliwość Ojcom Paulinom

– za organizację pielgrzymki, prowadzenie biura pielgrzymkowego, oprawę muzyczną mszy świętej, zaśpiewanie psalmu, czytania i przygotowanie modlitwy wiernych, kierowanie pocztami sztandarowymi i pielgrzymami – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im Jana Pawła II w Radomiu,

– za służbę liturgiczną ołtarza – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej,

– za odczytanie modlitwy wiernych – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu,

– za pomoc w prowadzeniu biura pielgrzymkowego – Publicznej Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie,

–  za przygotowanie i odczytanie listu do Ojca Świętego Franciszka – Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach, posłuchajmy wypowiedzi autorki listu Pani Krystyny Serbeńskiej – Biel, 

– za odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski – Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Poddębicach.

Nade wszystko dziękujemy Redaktorom Radia Jasna Góra, za ich życzliwość i pracę. To dzięki nim możemy tak dobrze udokumentować naszą jubileuszową XX Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

Śpiewy:

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/42062.mp3

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/42063.mp3

 

Relacja  z uroczystości:

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14261

http://czestochowskie24.pl/kosciol/20-pielgrzymka-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-na-jasna-gore/

http://archiwum.radiopodlasie.pl/NEW/2020/10/09/rozmowa-z-delegacja-siemiatyckiej-szkoly-wracajaca-z-pielgrzymki-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii/

https://www.niedziela.pl/artykul/59362/Jasna-Gora-Jubileuszowa-pielgrzymka-szkol 

https://maika.pl/index.php/2020/10/13/2332/

https://www.niedziela.pl/artykul/150353/nd/Zjednoczona-rodzina

/tv.niedziela.pl/film/3160

http://doxa.fm/audycja/zbigniew-guminski-o-rodzinie-szkol-im-jana-pawla-ii/