6 października 2021 r. o godz. 20.35 w Kaplicy Matki Bożej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu rozpoczęli przygotowania do Apelu Jasnogórskiego. O 21.00 tradycyjny Apel i rozważania modlitewne poprowadził duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – biskup radomski Marek Solarczyk.
Apel można odnaleźć i posłuchać na stronie: http://www.jasnagora.com/studiotv
Główne uroczystości pielgrzymkowe miały miejsce w czwartek, 7 października. O godz. 9.00 w auli ojca Kordeckiego rozpoczęło pracę biuro pielgrzymkowe, rejestrując grupy pielgrzymów przybyłych z całej Polski. Naszym pielgrzymkowym biurem już od lat kieruje pani Ania Gralec, nauczycielka pracująca w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. Od godz. 10.00 na placu przed szczytem zaczęły gromadzić się placówki noszące imię Papieża Polaka. Mimo trwającej pandemii do Częstochowy przybyło ponad 5000 pielgrzymów ze 151 szkół. Reprezentowało je 120 pocztów sztandarowych. Rozważania przed mszą zakończone modlitwą różańcową poprowadziła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu.

W powitaniu przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski zachęcał młodzież do refleksji, jak dziś Jan Paweł II odniósłby się do tego, co stanowi treść naszej codzienności. – Czy pochwaliłby podejmowane plany i zamierzenia? Czy ucieszyłby się możliwościami, jakie współczesnej edukacji daje rozwój technologii internetowych, mobilne nauczanie, wdrożone programy szkolne? – pytał przeor i zauważył, że choć pewnie papież by się ucieszył, to nie w sposób bezkrytyczny, „bo jako autentyczny prorok, potrafił szybciej niż inni wychwycić, nazwać i prawidłowo przeanalizować możliwe zagrożenia”.

Msza święta odprawiona pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika sprawowana była również przez ks. Czesława Wawrzyńczaka, proboszcza parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu, oraz ks. Dariusza Kowalczyka, przewodniczącego Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najważniejszym motywem mszy było odniesienie do tegorocznego hasła „Nie lękajcie się”. Wspominaliśmy także postać  błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Małgorzata Gumińska o pielgrzymce i RS im. JP2:

Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II podziękowali biskupowi Henrykowi Tomasikowi za dotychczasową opiekę. Biskup Tomasik, który przez wiele lat pełnił posługę duszpasterza naszej Rodziny, w kazaniu skierowanym do zgromadzonych podkreślał, że ta pielgrzymka jest wyznaniem wiary: Pielgrzymka jest pięknym wyznaniem wiary nauczycieli, ale też kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów, dyrektorów szkół – wszystkich zatroskanych o to, żeby wychowanie młodego pokolenia odbywało się w duchu nauczania świętego Jana Pawła II. Jest On  dla nas wszystkich pięknym wzorem odpowiedzi na pytanie, które pada w Ewangelii (…) „Czy ty Mnie miłujesz?”… . W imieniu ojców paulinów posługujących na Jasnej Górze opiekunem Pielgrzymki, jak co roku, był Sebastian Matecki, który jest wypróbowanym przyjacielem naszej Rodziny.
Wypowiedzi Pani Mari Jolanty Nawrockiej – Rolewskiej i Zbigniewa Gumińskiego

Bezpośrednio po mszy świętej miało miejsce odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, a także wygłoszenie listu do Ojca Świętego Franciszka. Zostały również wręczone nagrody laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy.
http://rodzina.org.pl/category/konkurs-na-znaczek-pielgrzymkowy/
Pielgrzymka dla wielu uczestników jest niezwykłym przeżyciem duchowym. Właśnie na Jasnej Górze zostają wypowiedziane słowa prośby lub dziękczynienia.
Wypowiedzi pielgrzymów

Na pewno nasza wielka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II spotka się za rok!
Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

Chcemy podziękować:
– za organizację pielgrzymki, prowadzenie biura pielgrzymkowego – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu,
– za przyjmowanie zgłoszeń i pracę w biurze pielgrzymkowym – Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie,
– za służbę liturgiczną ołtarza – Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Ulan-Majoracie,
– za przygotowanie i odczytanie modlitwy wiernych – Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie,
– za oprawę muzyczną mszy świętej i psalm – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu,
–  za przygotowanie i odczytanie listu do Ojca Świętego Franciszka – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie,
– za przygotowanie i odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski – Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,
– za kierowanie pocztami sztandarowymi i pielgrzymami oraz bezpieczeństwo i sprawny przebieg pielgrzymki – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

Relacja z uroczystości:

http://jasnagora.com/galeria-n1.php?ID=3514

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15245