„Bóg się rodzi, moc truchleje…”. Niech moc struchleje także w naszych sercach i ustąpi miejsca łagodności, radości i ciepłu.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia radości i miłości płynącej z betlejemskiego żłóbka. Wewnętrznego spokoju i odpoczynku od codziennych trosk w atmosferze wzajemnej życzliwości, zrozumienia i domowego ciepła.
W nadchodzącym 2023 roku wielu dobrych dni oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym, a także nade wszystko – dobrego zdrowia

Zbigniew Gumiński z zespołem redagującym stronę