9 czerwca 1979 Jan Paweł II w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach w Krakowie prosił:

 

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Projekt „Dar na 100” realizowany będzie w okresie od 18.05.2019 do 18.05.2020. Daty wyznaczające klamrę projektu to 99. i 100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II.

Celem projektu jest promowanie dziedzictwa Jana Pawła II, upowszechnianie dorobku i wartości, których nauczał oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. W jego rdzeń wbudowane jest wyzwalanie świadectwa wiary i dobrej społecznej energii oraz wzmacnianie ducha współpracy i wspólnoty w szerokich kręgach społecznych. Powinien on służyć jednoczeniu się Polaków ponad wszelkim różnicami i podziałami w imię tworzenia międzyludzkiej solidarności oraz budowania wspólnego dobra.

Badania CBOS od 2005 do października 2018 r. (ostatnie) niezmiennie pokazują, że 92–94% Polaków uważa Jana Pawła za bardzo ważny autorytet.

Przy pełnym poparciu naszego Duszpasterza ks. bp. Henryka Tomasika Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zgłosi do projektu tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę i inne inicjatywy, których celem będzie uczczenie jubileuszu 99. i 100. rocznicy urodzin naszego Patrona.

Gorąco zachęcamy wszystkich Dyrektorów naszych szkół, aby placówki te zostały ambasadorami projektu w swoich miejscowościach, zapraszając do udziału władze samorządowe oraz inne szkoły w swoim regionie.

Ponieważ w ramach projektu będą tworzone tzw. łańcuszki na FB, byłoby świetnie, gdybyśmy się w to włączyli. Cel będzie prosty: ktoś robi dobrą/wartościową rzecz i nominuje 3 osoby, które mają za zadanie włączyć się w akcję.

Oficjalna inauguracja projektu odbędzie się na Wawelu 18.05.2019 r. w 99. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Koleżanki i Koledzy,
Dyrektorzy, Katecheci, Nauczyciele i Uczniowie z naszej Rodziny Szkół z dumą noszących imię Świętego Jana Pawła II,

organizowaliście tak wiele uroczystości szkolnych, przeprowadzaliście tyle akcji społecznych i charytatywnych, dobrze więc wiecie, że każde realizowane przez Was wydarzenie wymaga ogromnego zaangażowania i współdziałania oraz poświęcenia swojego czasu. To zawsze gwarantuje sukces i przynosi dobre owoce. Włączcie się w ten projekt. Bądźcie kreatywni. Warto już dziś zaplanować, co ze swojej strony możemy zrobić, aby godnie uczcić 100. rocznicę urodzin naszego Patrona świętego Jana Pawła II oraz w jaki sposób wyrazimy naszą osobistą wdzięczność za Jego pontyfikat i odpowiemy na  Jego prośbę:

+ Dodaj nową kategorię

Może założycie w waszej szkole Klub Otwartych Drzwi?

Prosimy, aby uczniowie z Naszych szkół zaczęli zgłaszać inicjatywy jeszcze przed oficjalnym początkiem akcji. Natomiast od 18 maja oficjalnie zachęcajmy, aby każdy uczeń ze szkoły im. JP2 zrobił dobry uczynek lub zaangażował się w inicjatywę, którą wpisze na stronie internetowej „Darna100”.

Szczegółowe informacje jak zgłaszać swoje inicjatywy, opublikujemy na naszej stronie już wkrótce.

W załączeniu folder informacyjny „Dar na 100”