sdr

W II niedzielę Wielkiego Postu obchodziliśmy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Polecamy ich Bogu w modlitwie, która jest wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc. Jak co roku także i w tym zachęcamy do przeprowadzenia w naszych szkołach kwesty na rzecz dzieci uczących się w szkole im. św. Jana Pawła II w Welou w Togo.
Zebrane środki będą przeznaczone zarówno na dożywianie uczniów ze szkoły w Welou, jak również na pomoc naszym stypendystom uczącym się w szkole katolickiej w Karze.

dav

Zebrane pieniądze prosimy przesłać na konto: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, bank: PeKaO S.A. II o/Radom nr: 47 1240 3259 1111 0010 1527 6309 z dopiskiem – TOGO. Kwestę proszę przeprowadzić w okresie Wielkiego Postu, tj. do 1 kwietnia.
Tak jak wszystko, czego podejmujemy się w ramach naszej Rodziny, jest to akcja dobrowolna, do udziału w której serdecznie zapraszamy zarówno te szkoły, które od lat wspierają naszych podopiecznych ze szkoły w Welou jak i te, które zdecydują się na zorganizowanie kwesty po raz pierwszy. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za wasze zaangażowanie i przekazaną cegiełkę na budowę żywego pomnika Jana Pawła II, którym są nasi stypendyści z Welou.