14 lutego 2024 r. – w Środę Popielcową, w dniu wspomnienia św. Walentego – biskupa męczennika, uważanego w Europie i w Stanach Zjednoczonych za patrona zakochanych – rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W drugą niedzielę Wielkiego Postu będziemy obchodzili Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pamiętajmy o nich w naszej codziennej modlitwie, która jest wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc.
Według Jana Pawła II „jałmużna jest środkiem nadania konkretnego wyrazu miłości przez dzielenie się swoimi dobrami z tymi, którzy ponoszą skutki ubóstwa” (REP26)
Zachęcamy – jak co roku – do przeprowadzenia w naszych szkołach kwesty na rzecz dzieci uczących się w szkole im. św. Jana Pawła II w Welou w Togo.
Zgromadzone środki będą przeznaczone zarówno na dożywianie uczniów ze szkoły w Welou, jak również na pomoc naszym stypendystom uczącym się w szkole katolickiej w Karze.

Zebrane pieniądze prosimy przesłać na konto: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, bank: PeKaO S.A. II o/Radom nr: 47 1240 3259 1111 0010 1527 6309 z dopiskiem – TOGO. Kwestę proszę przeprowadzić w okresie Wielkiego Postu, tj. do 1 kwietnia.
Do udziału w kweście serdecznie zapraszamy zarówno szkoły, które od lat wspierają naszych podopiecznych ze szkoły noszącej imię Jana Pawła II w Welou, jak i te, które zdecydują się na to po raz pierwszy. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przekazaną cegiełkę na budowę żywego pomnika Jana Pawła II, którym są nasi stypendyści z Welou.

Liczymy, że w tym roku zorganizujecie w swojej szkole kwestę, włączając się tym samym w realizację wspólnych ogólnopolskich projektów naszej Rodziny.

Poniżej list, który skierował do nas ks. Łukasz Kobielus SMA – koordynator pomocy i wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Welou

Jałmużna nie oznacza jedynie dawania z nadmiaru, lecz także dzielenie się tym, co sami mamy, nawet jeśli czasem wydaje nam się, że to niewiele.” JPII

Droga Rodzino Przyjaciół i Darczyńców,
wspólnoto duchowej spuścizny Świętego Jana Pawła II,

z wielką radością i szacunkiem zwracam się po raz kolejny do Waszych serc. Przekazuję Wam w tych skromnych słowach moją wdzięczność za wszelaką pomoc i wsparcie, którym od wielu już lat otaczacie uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Welou w Togo. Każda pomoc, która wiąże się z rezygnacją z siebie na rzecz drugiego człowieka w potrzebie, niesie w sobie znamię heroizmu. Myślę, że we współczesnym świecie, gdzie postęp technologiczny i „wirtualne doświadczenia” stają się priorytetem, rzeczywistość cierpienia i głodu wśród najuboższych (zwłaszcza dzieci) wydaje się dla wielu nie do pomyślenia.

W północnej części Togo dzieci wychodzą do szkoły z pustymi brzuchami, a ich jedynym skromnym posiłkiem dnia staje się racja żywności, którą dostają w murach placówki edukacyjnej. Ten posiłek nie tylko jest źródłem rozkosznych uśmiechów na ich małych twarzach, lecz również warunkiem decydującym o ich zdolności do skupienia się na nauce.

Szkoła im. św. Jana Pawła II w Welou, pomimo ograniczonych środków, osiąga liczne sukcesy w edukacji. Z roku na rok przybywa w niej uczniów. Dla dzieci z bardzo ubogich rodzin staje się ona szansą na lepszą przyszłość, na wyjście z błędnego kręgu biedy i ograniczonych perspektyw. To miejsce, gdzie zaczynają się marzenia i rozwijają pasje.

Afryka, niestety, pozostaje areną wielu wyzwań społecznych i ekonomicznych. Bieda, brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji i godnych warunków bytowania stanowią barierę dla rozwoju. Działania charytatywne, takie jak Państwa wsparcie, mogą odmienić los wielu dzieci, podnosząc jakość edukacji i dając szansę na godne życie.

Basila, młoda uczennica z tej szkoły, dzięki regularnemu dożywianiu, przemieniła swoje życie. Stała się wzorem dla innych, osiągając nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, lecz także inspirując do wytrwałości i dążenia do celów.

Zbliżający się czas Wielkiego Postu stanowi wyjątkową okazję do refleksji nad naszymi wartościami i ofiarnością wobec potrzebujących.

Chciałbym podkreślić, że pomoc dla szkoły w Togo nie tylko jest aktem miłosierdzia wobec potrzebujących, ale również stanowi cenny wkład w nasz osobisty rozwój duchowy. Jałmużna, jako forma solidarności, ma – moi drodzy – moc transformującą zarówno darczyńcę, jak i beneficjentów. W udzielaniu  pomocy dostrzegamy szansę na wzrost duchowy poprzez wyzwolenie serca od egoizmu i skupienie na potrzebach innych. Każdy akt dobroci staje się modlitwą w czynie, a nasze wsparcie dla szkoły w Togo może być owocem troski o wspólne dobro.

Zapewniając posiłek dzieciom, nie tylko wypełniamy ich brzuchy, ale także zasiewamy ziarna nadziei, co z kolei wpływa na ich rozwój emocjonalny i duchowy. To nie tylko czyn dobroci, lecz także inwestycja w lepszą przyszłość dla nich i dla nas samych.

Zapraszam Was do doświadczenia głębszego sensu jałmużny, która nie tylko kształtuje naszą duszę, ale także rzeźbi serca tych, którym udzielamy wsparcia.

Kochani, każdy z nas ma potencjał do bycia aniołem dla kogoś innego.

Niech ten czas Wielkiego Postu będzie okazją do wyzwolenia w naszych sercach i umysłach „wielkich” i ważnych decyzji i gestów.

Z misyjnym błogosławieństwem

Ks. Łukasz Kobielus SMA
koordynator pomocy i wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Welou

Do pobrania:
List Ks. Łukasza Wielki Post 2024
Plakat towarzyszący kweście

 

 

.