Szkoły im. Jana Pawła II

Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszych Szkół, mówił do młodzieży: “Ja jestem wśród was właśnie po to, ażeby mówić wam o Chrystusie, aby postawić wasze umysły, waszą wolę, wasze ideały wobec Jego osoby, Jego orędzia, Jego wymagań; by zachęcić was do przeżycia z zapałem i z zaangażowaniem lat młodości, w łączności z Nim i ze wzrokiem zwróconym ku przyszłej rzeczywistości, która będzie taka, jaką wy ukształtujecie i zbudujecie dzień po dniu, poczynając od chwili obecnej”. (Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, L’Osservator Romano, Wyd. polskie 5-6/1983).

Szkoły imienia Jana Pawła II w szczególny sposób przyjmują przesłanie swego Patrona i podejmują trudne zadanie realizowania Jego wskazań. Na tej drodze jest nam bardzo potrzebna Najświętsza Maryja Panna. “Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka” — mówił do młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II (Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży).

Szkoły imienia Jana Pawła II, kontynuując piękną tradycję, pielgrzymują na Jasną Górę, aby modlić się o beatyfikację swego Patrona oraz o potrzebne łaski do realizowania wskazań swego Patrona.

Serdecznie zapraszam Kapłanów, Rektorów i Dyrektorów Szkół imienia Jana Pawła II, Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów oraz kochaną Młodzież do udziału w pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w dniu 6 października 2010 roku.

Na trud wprowadzania w życie Ewangelii według wskazań Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II z serca błogosławię

Biskup Radomski
x Henryk Tomasik