Zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą do udziału w Przeglądzie, który ze względu na swą otwartą formułę a jednocześnie odwołanie do myśli Jana Pawła II pozwala osiągnąć to co najważniejsze w naszej codziennej pracy – „być” z wychowankiem a nie jedynie „dla” wychowanka.
Od 2006 roku młodzi pasjonaci sztuki teatru spotykają się w naszej Szkole. Prezentowane corocznie spektakle w sposób niepowtarzalny, z radością tworzenia i młodzieńczą wrażliwością wpisują się w formułę Przeglądu, wspólnych rozważań nad człowiekiem – osobą. Osobą ludzką, która staje się poprzez dokonywane wybory moralne- konkretne czyny. Osobą ludzką mającą sumienie, rozpoznające prawdę, informujące i apelujące do człowieka, żyjącego w odniesieniu do drugiego człowieka czy wspólnot ludzkich.

Spotkania z tekstami Jana Pawła II lub innych autorów to dla twórców spektakli i wszystkich uczestników Przeglądu pozostające w pamięci przeżycia oraz najlepsza lekcja wychowania dojrzałej osobowości zdolnej do samowychowania. Ponownie w wyjątkowym Roku – Roku Świętego Jana Pawła II podążymy za Jego myślą, wkraczając w świat teatru. Teatru, który dla Naszego Patrona był przestrzenią dojrzewania, kształtowania artystycznego smaku, życiowej postawy i niepowtarzalnej przygody.

O wyjątkowości i wartości spotkań w ramach Przeglądu świadczą powroty zespołów teatralnych z nowymi propozycjami artystycznymi oraz słowa naszego Jurora „Ogromną wartość ma autentyczność tych młodych ludzi. Oni nie udają. To co przekazują poprzez sztukę to ich własny, poważnie traktowany głos w sprawach i pytaniach, jakie stawia przed nimi życie.”

Z niecierpliwością czekamy na Waszą obecność i Wasze artystyczne realizacje także tekstów własnych.
W sytuacji obostrzeń Przegląd odbędzie się w formie oceny przesłanych nagrań wideo.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 5
Jana Pawła II w Lublinie

Do pobrania:
Regulamin XII Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maska”