Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie,

przy ul. Komorskiej, przy wsparciu Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej,

było organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II,

który odbył się w dniach 30-31 maja 2014 r.

Na zjazd przyjechało ponad 200 uczestników – dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II  z całej Polski i Litwy.

Reprezentowali oni różne  poziomy  nauczania: od przedszkoli do wyższych uczelni.
Tegoroczny zjazd  odbywał się w szczególnych okolicznościach, tzn. w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w roku jubileuszu 60-lecia szkoły organizującej zjazd. Warszawę Nasz Patron odwiedził 7- krotnie. To w stolicy kraju za żelazną kurtyną,  2 czerwca 1979 r. padły historyczne  słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi …”.
Błogosławieństwo dla uczestników zjazdu przekazał Ojciec Święty Franciszek. Specjalne przesłanie skierował JE Kardynał Stanisław Dziwisz, który przypomniał, że Święty Jan Paweł II zwracając się do nauczycieli  podkreślał wielkość zadania, jakim jest przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży: „Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi Was potrzebują”.

Gośćmi Zjazdu  byli między innymi: pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, ksiądz dr Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, pan Norbert Szczepański – dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Mazowiecki Kurator Oświaty podkreślił, że ,,Na Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II spoczywa istotny obowiązek przekazywania uniwersalnych wartości z pokolenia na pokolenie”. Program zjazdu uświetniły występy artystyczne młodzieży technikum oraz pani Agnieszki Świstak.

Bardzo ciekawą konferencję poprowadzili:  pani Aleksandra Zapotoczny – dziennikarka pracująca w Biurze Postulacji Stolicy Apostolskiej w Rzymie oraz pan Paweł Zuchniewicz – dziennikarz radiowy, autor publikacji o tematyce papieskiej.

Mszy Św. dla uczestników zjazdu,  sprawowanej przez trzynastu kapłanów,  przewodniczył JE  Abp Henryk Hoser. Na Jej początku uroczyście wprowadzone zostały relikwie Świętego Jana Pawła II, przekazane Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II w październiku 2013 r. na Jasnej Górze.

Miłym punktem programu był udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, które zaprezentowało między innymi folklor umiłowanych przez Papieża małych ojczyzn oraz ulubione Jego pieśni,  takie  jak „Barka” i „Madonna”.
W drugim dniu zjazdu, na zaproszenie dyrekcji szkoły, uczestników Zjazdu zaszczycił swoją obecnością JE Kardynał Kazimierz Nycz. Program zjazdu stworzył szczególną atmosferę  przeżyć duchowych, artystycznych i przede wszystkim  wymiany doświadczeń między szkołami.

darowizna na Świątynię Opatrzności

Szczegółowa relacja, oraz więcej zdjęć  znajduje się na stronie organizatora Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie zapraszamy.