wyniki konkursu 2011

Organizatorzy:
RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
Patronat Honorowy: J.E. ks. Biskup Ordynariusz diecezji Toruńskiej Andrzej Suski Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski Marszałek województwa kujawsko – pomorskiego – Piotr Całbecki Ustalenia wstępne:

Recytacje bez użycia mikrofonu Występ bez elementów inscenizacyjnych (bez rekwizytów, kostiumów itp.)
Uczestnik prezentuje dwa utwory: autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II
Maksymalny czas prezentacji do 5 minut Punktacja na każdym etapie: Do 10 pkt za dobór utworów Do 5 pkt  za każdy utwór – dykcja Do 5 pkt za każdy utwór – tempo Do 5 pkt za każdy utwór – intonacja Do 5 pkt za każdy utwór –  zrozumienie utworu Do 5 pkt za każdy utwór – ogólne wrażenie Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów.(bez ułamków). Wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów.

ORGANIZACJA KONKURSU

 

 1. Etap szkolny przeprowadzony do 31 stycznia (ocenia komisja wewnątrzszkolna):

Szkoła organizuje eliminacje w grupach wiekowych – klasy I – III sp, IV – VI sp, I – III gim., wszystkie klasy szkół ponadgimnazjalnych. Wyłonieni zostają reprezentanci szkół – po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej na etap regionalny. Szkoły przesyłają zgłoszenia do szkół organizujących etap regionalny do 10 lutego 20011r.

 

 1. Etap regionalny przeprowadzony do 10 marca 2011 (komisję powołuje szkoła organizująca etap):
 • Dolny Śląsk, Opolszczyzna, organizator SP nr 2 w Twardogórze tel. 71 3159056, dyr. E. Stępień
 • Śląsk, organizator Szkoła Podstawowa nr 17 w Chorzowie dyr. Stanisław Gmerek. 32 2496656
 • Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Ziemia Lubuska organizator Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej k/Wschowy dyr. Daniel Mika tel. 065 5407212
 • Pomorze, część Warmii i Mazur, organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, dyr. Danuta Kokot, tel. 058 3469432
 • Małopolska, część Podkarpacia organizator Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu dyr. Halina Węgrzyn tel. 018 4426440
 • Małopolska, część Świętokrzyskiego organizator Gimnazjum w Lubniu dyr. Elżbieta Wojtan tel. 018 2683105
 • Mazowieckie, Łódzkie, organizator Gimnazjum 145 w Warszawie dyr. M. Nawrocka tel. 022 6756303
 • Lubelszczyzna, organizator Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie tel. 084 6965215, dyr. A. Świstowska
 • Podkarpacie i część Świętokrzyskiego, organizator Gimnazjum w Ulanowie dyr. Teresa Pracownik tel. 0158763858
 • Podlasie, Warmia i Mazury, organizator Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży tel. 086 2189010, w przypadku zmiany organizatora – szkoła ta będzie informować o nowym miejscu eliminacji regionalnych
 • Kujawsko – Pomorskie, część Wielkopolski oraz Łódzkiego  organizator ZS  Łochowo k/Bydgoszczy tel. 052 3639905, dyr. Mirosław Donarski

 

Po uzgodnieniu z organizatorem etapu regionalnego możliwy jest udział w regionie innym, niż wynika to z położenia geograficznego.

 

Do finału oprócz uczestników, którzy zajęli miejsca I – II w każdej z kategorii wiekowych, kwalifikują się

recytatorzy szkół organizujących etapy regionalne i finał(po jednym uczniu w każdej kategorii wiekowej)

 

Protokol_z_etapu_regionalnego (do pobrania) szkoła – organizator etapu przesyła niezwłocznie (max. do 20 marca 2011) do Torunia (SP 13).  Skromne nagrody i dyplomy funduje organizator eliminacji regionalnych ze środków własnych. Organizator zapewnia możliwość kupienia obiadu w stołówce po niskich kosztach.

 

 1. Finał ogólnopolski – w dniach 6 – 7 maja 20011r. (komisje złożone z polonistów szkół toruńskich nie występujących w konkursie + ew. aktorów i poetów) termin może ulec zmianie tylko ze względu na  wyjątkowe okoliczności.

I dzień

–          przyjazd do Torunia – uczestnicy z poszczególnych szkół przyjeżdżają z opiekunem (opiekunami) na własny koszt – rejestracja w recepcji konkursu – Szkoła Podstawowa nr 13(klasy I – III oraz klasy IV – VI), Gimnazjum nr 3, (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne)  (do godziny 13.00) – organizator zapewnia kawę, herbatę, drobne ciasteczka.

–          13.00 – 14.00 wspólny obiad (w dwóch grupach – SP13 i G3)

–          14.00 – 20.00 przesłuchania konkursowe w grupach wiekowych

–          Przed i po przesłuchaniach – zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikami

–          wspólna kolacja w szkołach, spotkanie z uczniami szkół – gospodarzy

–          nocleg w toruńskim Domu Pielgrzyma (odpłatnie przez uczestników i opiekunów ok. 30- 40 zł) lub w spartańskich warunkach (należy przywieźć karimaty i śpiwory) w budynkach szkolnych (bez kosztów).

II dzień

–          7..15 – 8.15 śniadanie w szkołach

–          8.45 – 9.30 msza św.

–          9.45 – 12.00 ogłoszenie wyników III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i wręczenie nagród ufundowanych przez Honorowych Patronów Konkursu i Sponsorów oraz dyplomów dla wszystkich uczestników oraz występ laureatów.

–          ok. 13.00 powrót do szkoły, obiad i pożegnanie Gości.

Relacja z konkursu zostanie opublikowana w prasie, radiu i telewizji lokalnej, czynimy starania o pozyskanie mediów ogólnopolskich, w tym katolickich.

 

WSZELKIE ZAPYTANIA KIEROWAĆ DO SP 13 w TORUNIU – DYR.  ZBIGNIEW MASŁOŃ, EWENTUALNIE DO GIMNAZJUM NR 3 w TORUNIU – DYR. IZABELA ZIĘTARA

 

We wszystkich sprawach związanych z konkursem

tel: 56 6224806 lub 56 6222760

e-mail: [email protected]

fax.: 566400583

tel. kom. 504 353488 (pryw.)

adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu,

ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47,  87- 100 Toruń

ew.  w sprawach  związanych z finałem dla grup wiekowych: gimnazjum i ponadgimnazjalne

tel.: 56 652 90 93, e-mail:  [email protected]

fax:  56 652 90 92, kom. szkolna.: 512 517 715

adres: G13 im. JPII w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49, 87 – 100 Toruń